Báo cáo hiệu suất dự án Template Báo cáo hiệu suất dự án

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 60,8 KB
  • Lượt xem: 237
  • Lượt tải: 206
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Dùng mẫu này để báo cáo tình trạng cấp cao trong nhiều dự án. Dùng bảng và định dạng có điều kiện để dễ dàng tùy chỉnh.

Báo cáo hiệu suất dự án

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về

Ứng dụng liên quan và thay thế