Bộ chuyển đổi Tiếng Việt Dự án chuyển đổi 'Tiếng Việt' thành 'Tiếq Việt'

Truy cập
  • Đánh giá:
    3,4 ★ 328 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 471.644
  • Lượt tải: 72.667
  • Ngày:
Giới thiệu

Dựa trên đề xuất của PGS.TS Bùi Hiền, bộ công cụ chuyển đổi tiếng Việt mới này nhằm giúp bạn chuyển chữ tiếng Việt thông thường sang "Tiếq Việt" kiểu mới. Bộ công cụ cụ này dựa trên nền tảng mã chia sẻ trên GitHub của một tác giả người việt tên Phan Anh.

Để trải nghiệm bạn có thể thử gõ hoặc dán 1 nội dung bất kỳ vào ô màu trắng dưới đây và xem kết quả ngay dưới nó nhé:

Theo PGS.TS Bùi Hiển bảng chữ cái cần giảm từ 38 xuống 31, vì cho rằng chữ quốc ngữ gây khó khăn cho người học. Bảng chữ cái này hoạt động theo nguyên tắc mỗi chữ chỉ biểu đạt một âm vị, mỗi âm vị chỉ có một chữ cái tương ứng biểu đạt.

Do đó, một số chữ cái sẽ đổi thành dạng:

Chữ cái cũ Chữ thay thế
Ch C
Đ D
G G
Ph F
C, Q, K K
Ng, Ngh Q
R R
S S
Kh X
Th W
D, Gi, R Z

Đề xuất này của PGS.TS đã được nêu trong cuốn sách Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển, theo đó "giáo dục" sẽ được ghi thành "záo zụk", "Tiếng Việt" thành "Tiếq Việt".

Bộ chuyển đổi tiếng Việt kiểu mới này còn được biết tới với cái tên bộ chuyển đổi tiếq Việt, đổi chữ quốc ngữ hay Tiếng Việt Surge. Nếu muốn tham khảo kỹ hơn về Đề xuất của PGS.TS Bùi Hiển, bạn có thể xem trong link dưới đây:

Tài liệu Đề xuất cải tiến chữ viết 'Tiếng Việt' thành 'Tiếq Việt'

Với bộ chuyển đổi tiếng Việt online (bộ cuyển dổi tiếq Việt online) này, giờ đây bạn có thể trải nghiệm thử cách viết Tiếng Việt thông thường sau khi chuyển đổi sẽ thành như thế nào.

Liên kết tải về
Tải Module theo link tải dưới:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo