Bói âm dương for iOS 1.0 Xem bói miễn phí

Tải về
 • Đánh giá:
  4 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 6,1 MB
 • Lượt xem: 183
 • Lượt tải: 143
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 4.0 trở lên
Giới thiệu

Ngẫm xưa nay, càn khôn đóng mở huyền diệu trăm điều thành bại không trệch ra khỏi 8 chữ: Mưu sự tại nhân, Thành sự tại thiên.

Từ việc lớn của các bậc chính nhân quân tử như lập nghiệp, xưng đế đến việc nhỏ của hạng thứ dân như buôn bán, làm ăn, cầu tài, cầu lộc, dựng vợ gả chồng đều phải lấy phép thánh hiền làm điều răn, lấy chữ tâm làm điều trọng...

Bói âm dương for iOS Bói âm dương for iOS
Liên kết tải về