Cách khắc phục sự cố âm thanh trong Palworld

  • 1 Đánh giá

Trong khi chơi Palworld, bạn có nhận thấy xảy ra lỗi âm thanh nào không? Bài viết này có một số giải pháp khả thi để bạn có thể khắc phục các sự cố âm thanh trong game Palworld.

Bài viết này có một số giải pháp để khắc phục các sự cố âm thanh trong Palworld
Bài viết này có một số giải pháp để khắc phục các sự cố âm thanh trong Palworld

Palworld: Cách khắc phục sự cố âm thanh

Có nhiều giải pháp khả thi cho vấn đề chung này. Dưới đây là các cách bạn có thể thử để khắc phục sự cố âm thanh trong Palworld.

Tắt game và khởi động lại

Đôi khi cách khắc phục tốt nhất là tắt hoàn toàn Palworld game và khởi động lại. Đảm bảo rằng game đã được đóng và thoát hoàn toàn trên Xbox của bạn. Sau đó đợi một phút trước khi khởi động lại Palworld và xem cách này có khắc phục lỗi được không. Đây là cách sửa lỗi phổ biến cho hầu hết các sự cố của trò chơi.

Thử chơi với tai nghe

Sự cố này đang xảy ra trên loa TV thông qua Xbox của bạn? Nếu câu trả lời là có, có lẽ việc cắm tai nghe có thể giúp khắc phục vấn đề này. Hãy đảm bảo rằng trò chơi có đầu ra phù hợp trong phần cài đặt âm thanh Palworld của bạn.

Palworld đang trong giai đoạn Truy cập sớm nên có lỗi là điều bình thường
Palworld đang trong giai đoạn Truy cập sớm nên có lỗi là điều bình thường

Cập nhật trò chơi

Có lẽ bạn đã quên cập nhật Palworld lên phiên bản mới nhất. Hầu hết mọi người đều cài đặt cập nhật tự động nên có thể bạn không gặp phải vấn đề này. Liên quan đến các bản cập nhật, nếu không có giải pháp nào trong số này hoạt động, bạn có thể phải đợi một bản vá để khắc phục sự cố phổ biến này.

Gỡ cài đặt và cài đặt lại Palworld

Đây là giải pháp cuối cùng - nếu sự cố âm thanh vẫn tiếp diễn, hãy thử gỡ cài đặt và cài đặt lại Palworld trên Xbox của bạn. Có lẽ tất cả những gì bạn cần làm là tải lại trò chơi để âm thanh trở lại bình thường.

Cập nhật: 23/01/2024
  • 63 lượt xem
Xem thêm: Palworld