Cách thu thập tất cả icon trong Geometry Dash

 • 1 Đánh giá

Trong Geometry Dash, các icon không chỉ là yếu tố trang trí mà còn phản ánh trực tiếp thành tích của game thủ. Một số trong số chúng có thể được mua, trong khi những thứ khác chỉ có được bằng cách hoàn thành các hành động hoặc nhiệm vụ nhất định và điều này có thể cực kỳ khó khăn.

Người chơi sẽ thường nhận được các icon mới, chẳng hạn như khi hoàn thành cấp độ, thu thập tiền xu, số lần nhảy bạn đã thực hiện hoặc cố gắng hoàn thành một cấp độ. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách thu thập tất cả các icon trong Geometry Dash.

Cách thu thập tất cả icon trong Geometry Dash

Nói chung, tất cả các icon trong Geometry Dash có thể được chia thành nhiều loại, tùy thuộc vào phương tiện người chơi sử dụng:

 • Cubes
 • Ships
 • Balls
 • UFOs
 • Waves
 • Robots
 • Spiders
 • Swings
 • Jetpacks

Mọi người cần lưu ý rằng nhiều icon Geometry Dash không còn có sẵn nữa. Lý do cho điều này là chúng chỉ có thể lấy được trong các phiên bản trước của trò chơi, vì vậy những biểu tượng như vậy sẽ được đánh dấu là không thể lấy được trong bảng.

Cách lấy mọi Cube trong Geometry Dash

Icon IDCách thu thập
Cube 1Được mở khóa theo mặc định
Cube 2Được mở khóa theo mặc định
Cube 3Được mở khóa theo mặc định
Cube 4Được mở khóa theo mặc định
Cube 5Hoàn thành Stereo Madness ở chế độ Normal
Cube 6Hoàn thành Back On Track ở chế độ Normal
Cube 7Hoàn thành Polargeist ở chế độ Normal
Cube 8Hoàn thành Dry Out ở chế độ Normal
Cube 9Hoàn thành Base After Base ở chế độ Normal
Cube 10Hoàn thành Can't Let Go ở chế độ Normal
Cube 11Hoàn thành Jumper ở chế độ Normal
Cube 12Hoàn thành 10 cấp độ do người dùng tạo
Cube 13Nhấp vào khóa của icon này trên icon kit
Cube 14Hoàn thành Time Machine ở chế độ Normal
Cube 15Hoàn thành Cycles ở chế độ Practice
Cube 16Hoàn thành Cycles ở chế độ Normal
Cube 17Hoàn thành xStep ở chế độ Practice
Cube 18Hoàn thành xStep ở chế độ Normal
Cube 19Hoàn thành một cấp độ khó của Demon ở chế độ Normal
Cube 20Hoàn thành hai Demon Level ở chế độ Normal

Cách lấy Ship trong Geometry Dash

Icon IDCách thu thập
Ship 1Được mở khóa theo mặc định
Ship 2Hoàn thành Clutterfunk ở chế độ Normal
Ship 3Hoàn thành 5 cấp độ khó của Demon
Ship 4Thu thập 500 sao
Ship 5Thu thập 600 sao
Ship 6Hoàn thành 10 cấp độ khó của Demon
Ship 7Thu thập 700 sao
Ship 8Hoàn thành 15 cấp độ khó của Demon
Ship 9Hoàn thành Electroman Adventures ở chế độ Normal
Ship 10Hoàn thành 5 gói bản đồ
Ship 11Hoàn thành 15 gói bản đồ
Ship 12Thu thập 75 đồng tiền bí mật
Ship 13Hoàn thành 100 cấp độ do người dùng tạo
Ship 14Thu thập 55 đồng tiền bí mật
Ship 15Hoàn thành 500 cấp độ do người dùng tạo
Ship 16Thu thập 90 đồng tiền bí mật
Ship 17Hoàn thành 1000 cấp độ do người dùng tạo
Ship 18Thu thập 1500 sao
Ship 19Thu thập 3500 sao
Ship 20Nhập "mule" vào Vault
Cập nhật: 24/04/2024
 • 103 lượt xem
Xem thêm: Geometry Dash