FolderSync for Android

Tải về
3 (1) Tacit Dynamics Tính phí 454 Dung lượng: 2,6 MB Ngày: Yêu cầu: Android OS

FolderSync cho phép đồng bộ các file rất dễ dàng giữa lưu trữ đám mây và các thiết bị Android.

FolderSync là ứng dụng cho phép đồng bộ tới lưu trữ đám mây từ/tới các folder trên thẻ nhớ của thiết bị. Phần mềm này hỗ trợ nhiều tài khoản Dropbox, SugarSync, Box.net, LiveDrive, HiDrive, NetDocuments, Amazon S3, FTP, FTPS, SFTP, WebDAV,...

Đồng bộ hóa các file. Sao lưu file nhạc, ảnh và các file quan trọng khác từ điện thoại tới lưu trữ đám mây. Công việc này chưa bao giờ dễ dàng hơn. Hỗ trợ tasker/locale cho phép quản lý việc đồng bộ dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, FolderSync cũng có tính năng quản lý file, cho phép bạn quản lý các file dễ dàng hơn. Copy, chuyển và xóa các file trên đám mây/tài khoản từ xa.

FolderSync for Android

Phiên bản mới này có:

 • Hỗ trợ tasker/locale
 • Hỗ trợ Dropbox
 • Cập nhật thông báo trong ứng dụng
 • Hỗ trợ Box.net.

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Tính phí
 • Dung lượng: 2,6 MB
 • Lượt xem: 460
 • Lượt tải: 454
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về

Link Download chính thức: