Call Hider for Windows Mobile 1.4 Ẩn số điện thoại gọi đi

Tải về
 • Đánh giá:
  4,3 ★ 3 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 579 KB
 • Lượt xem: 3.091
 • Lượt tải: 3.075
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows Mobile 5/6/6.1/6.5
Giới thiệu

Bạn đã bao giờ gặp trường hợp như sau: Một vài lần, bạn không muốn cho người khác biết ai đang gọi tới họ hoặc bạn đang gọi tới ai? Nếu bạn có nhu cầu như vậy, Call Hider là một trong những phần mềm có khả năng giúp bạn thực hiện mong muốn trên. Call Hider có thể thay đổi số gọi tới với bất kì số điện thoại nào bạn muốn áp dụng. Ví dụ, bạn có thể tạo số điện thoại hiển thị của ai đó là 119, khi họ gọi tới bạn. Sau đó, Call Hider sẽ thay đổi số điện thoại của người này và khi họ thực hiện cuộc gọi tới bạn, số điện thoại hiển thị sẽ là 119, thay vì số điện thoại thực sự của họ. Ngoài ra, Call Hider cũng có thể thay đổi số điện thoại gọi đi với bất kì số điện thoại nào bạn muốn. Nếu bạn đặt số điện thoại của người bạn thân 091... được chuyển thành số 123, khi bạn gọi 123, thực chất là bạn đang gọi số 091... của người bạn thân này.

Liên kết tải về