ClonyXXL

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 255 KB
  • Lượt xem: 344
  • Lượt tải: 333
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows
Giới thiệu

ClonyXXL là ứng dụng miễn phí chuyên dùng để scan đĩa CD. Chương trình giúp bạn scan các sector lỗi, xem xét từng track (bao gồm track dữ liệu, audio, …), ngoài ra còn giúp bạn xem xét đĩa CD có bị đặt chế độ bảo vệ không và mức độ bảo vệ mạnh yếu thế nào.

Chương trình đưa cho bạn các tùy chọn trong việc scan đĩa CD: có thể scan từng sector một hoặc scan cách 2, 5, 10 sector 1 lần. Ngoài ra để đề phòng trường hợp dữ liệu trên đĩa CD bị nén hoặc mã hóa, chương trình có thể giúp bạn scan để biết chúng có được bảo vệ không sau khi đã cài đặt lên đĩa cứng.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.