MISA Mimosa.NET 2020 R9 Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp

Tải về
 • Đánh giá:
  3,6 ★ 33 👨
 • Phát hành:
 • Version: R9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 783,9 MB
 • Lượt xem: 37.960
 • Lượt tải: 48.390
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Giới thiệu

MISA Mimosa.NET 2020 là phần mềm kế toán phù hợp triển khai cho mọi đơn vị hành chính nhân sự từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo một phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.

Đăng nhập MISA Mimosa.NET 2020
Đăng nhập MISA Mimosa.NET 2020

MISA Mimosa.NET 2020 sẽ giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Tổng hợp. MISA Mimosa.NET 2020 đáp ứng đầy đủ các biểu mẫu chứng từ kho bạc, báo cáo, sổ sách theo quy định và theo đặc thù của từng ngành, từng địa phương.

Giới thiệu điểm mới trên MISA Mimosa.NET 2020

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới của nhà nước:

 • Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
 • Nghị định 11/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
 • Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
 • Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.
 • Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước.
 • Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 • Thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi.
 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tính năng mới của MISA Mimosa.NET 2020 R9

 • Chương trình bổ sung danh mục MLNS: Chương, Mục - Tiểu mục thu, Mục - Tiểu mục chi, Chương trình mục tiêu dự án theo TT 93/2019/TT-BTC. Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách, chọn MLNS cần xem
 • Trên mẫu 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư Tài khoản tiền gửi tại KBNN chương trình bỏ Thông tin đơn vị giống mẫu theo NĐ 11/2020/TT-BTC.
 • Sau khi đăng nhập vào phần mềm, chương trình hiển thị màn hình Khảo sát ý kiến khách hàng để có những thay đổi thích hợp. Nhấn Thực hiện khảo sát --> Chọn mức độ hài lòng theo thang điểm để đánh giá.

Tính năng mới của MISA Mimosa.NET 2020 R8

Bổ sung tư vấn sử dụng trên màn hình chọn dữ liệu đăng nhập

Kể từ phiên bản R8, trên màn hình Đăng nhập, anh/chị có thể nhấn vào Tư vấn sử dụng để chọn các kênh tư vấn hỗ trợ của MISA:

 • Hướng dẫn sử dụng Online
 • Nhân viên tư vấn số
 • Cộng đồng hỗ trợ miễn phí
 • Học MISA online
 • Diễn đàn hỗ trợ MISA
 • UltraViewer
 • Tổng đài tư vấn MISA Support (3.000đ/phút)
MISA Mimosa.NET 2020 R8
MISA Mimosa.NET 2020 R8

Cập nhật tổng đài MISA SUPPORT trên phần mềm

Tại giao diện chính người dùng có thể nhấn vào Tư vấn hỗ trợ: MISA SUPPORT để gọi điện đến tổng đài hỗ trợ của MISA.

Cho phép xuất khẩu báo cáo đặc thù Kiểm toán nhà nước để gửi đơn vị cấp trên

Để xuất khẩu báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT đặc thù KTNN thực hiện như sau:

 • Vào Tệp\Xuất khẩu BCTC.

Chương trình tự động hiển thị 2 báo cáo đặc thù KTNN:

 • B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
 • Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

Nhấn Tùy chọn xuất khẩu để tùy chọn có xuất khẩu báo cáo Bao gồm số liệu hoạt động SXKD hay không.

Cập nhật mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết 954/2020

Chương trình cập nhật mức giảm trừ gia cảnh trong Danh mục\Lương cán bộ\Quy định lương, thuế TNCN, bảo hiểm như sau:

 • Giảm trừ bản thân: 11.000.000
 • Giảm trừ người phụ thuộc: 4.400.000
Cập nhật mức giảm trừ gia cảnh
Cập nhật mức giảm trừ gia cảnh

Khi xuất khẩu mẫu C02-02a: Giấy rút dự toán ngân sách lên thông tin tên Ngân hàng đơn vị nhận tiền

Căn cứ vào thông tin Tài khoản đơn vị nhận là Tài khoản ngân hàng hay Tài khoản kho bạc để chương trình lấy thông tin tương ứng trên mẫu C2-02/NS và xuất khẩu ra file xml nộp vào DVC KBNN.

Tính năng cập nhật trong MISA Mimosa.NET 2020 R7

Bổ sung mẫu

 • Mẫu B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động đặc thù Kiểm toán nhà nước.
 • Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

Cảnh báo hóa đơn

Khi lập thông báo phát hành hóa đơn, bổ sung cảnh báo để khách hàng kiểm tra lại mẫu số hóa đơn đang phát hành đúng với mẫu hóa đơn đã đăng ký với cơ quan thuế hay không để tránh nhầm lẫn, sai sót:

 • Trên màn hình Thông báo phát hành hóa đơn, mặc định trạng thái là Chưa nộp cho CQ thuế.
 • Khi chọn trạng thái là Chưa nộp cho CQ thuế hoặc Đã nộp cho CQ thuế thì khi nhấn Cất hiển thị cảnh báo để người dùng biết ở 2 trạng thái này khi phát hành hóa đơn sẽ không có mẫu số, ký hiệu hóa đơn.
 • Cần phải kiểm tra lại Loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Từ số - Đến số, Ngày bắt đầu sử dụng. Sau đó chọn lại trạng thái là Đã có hiệu lực.
Thông báo phát hành hóa đơn
Thông báo phát hành hóa đơn

Cập nhật khác

Sau khi khai báo Nguồn, Chương, Khoản, Mục - Tiểu mục chi tiết cho từng khoản lương, phụ cấp để tính lương trên phần mềm QLCB.VN, thì khi kết nối với Mimosa 2020 sẽ lấy được Nguồn, Chương, Khoản, Mục - Tiểu mục cho từng khoản lương, phụ cấp như đã khai báo trên phần mềm QLCB.

Tính năng cập nhật trong phiên bản MISA Mimosa.NET 2020 R6

In Mẫu 09

Cho phép in được Mẫu 09: Bảng thanh toán tiền lương cho người thụ hưởng theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP nhóm theo từng nhóm cán bộ nhân viên:

 • Đối với công chức, viên chức.
 • Đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: Sửa chữa, bảo trì điện, nước...; lái xe, bảo vệ, vệ sinh, trông xe, công việc thừa hành, phục vụ khác có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống.
 • Đối với lao động thường xuyên theo hợp đồng.
In Mẫu 09: Bảng thanh toán tiền lương cho người thụ hưởng
In Mẫu 09: Bảng thanh toán tiền lương cho người thụ hưởng

Cập nhật khác

 • Cập nhật danh mục cơ quan thu đầy đủ khi in chứng từ C2-02b, C4-02c.
 • Bổ sung mẫu số 20c ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT theo Thông tư 18/2020/TT-BTC.
 • Điều chỉnh được tiểu mục rút tạm ứng từ nguồn kinh phí tổng điều tra về đúng tiểu mục chi để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc.
 • Khi in Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ chuyển nguồn sang năm sau đặc thù Tổng cục thống kê, hiển thị số liệu đầy đủ của các tài khoản 00813 và 00823.
 • Cho phép điều chỉnh kinh phí chọn được TK 00823 và 00813 theo đặc thù Tổng cục thống kê.
 • Cập nhật biểu mẫu theo Thông tư 19/2020/TT-BTC.

MISA Mimosa.NET 2020 được phát triển trên nền tảng công nghệ Microsoft.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server Express, mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao. MISA Mimosa.NET 2020 sử dụng bộ mã chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001, tuân thủ quy định của Chính phủ về việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

Tính năng chính của MISA Mimosa.NET 2020

Nghiệp vụ kho bạc

Quy trình nghiệp vụ Kho bạc

 • Nhận dự toán ngân sách theo từng Nguồn – Chương – Loại khoản, từng chương trình mục tiêu, dự án.
 • Nhận dự toán bằng lệnh chi tiền tạm ứng hoặc thực chi.
 • Rút dự toán ngân sách theo nhiều hình thức: Tiền mặt, Tiền gửi, Chuyển khoản.
 • Đáp ứng tốt nghiệp vụ tạm thu, tạm chi nguồn kinh phí, ngân sách.
 • Tự động lập bảng kê chứng từ thanh toán và giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kho bạc.

Nghiệp vụ tiền mặt

Quy trình nghiệp vụ Tiền mặt

 • Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thu tiền, chi tiền mặt của đơn vị.
 • Hỗ trợ in Phiếu thu, Phiếu chi loại 1 dòng chứng từ hoặc nhiều dòng chứng từ, theo khổ giấy (A4, A5), theo loại giấy (cuộn, thông thường).
 • Xem nhanh số dư tài khoản tiền mặt khi đang lập Phiếu thu/Phiếu chi.
 • Theo dõi tiền mặt theo từng loại quỹ khác nhau.
 • Cảnh báo chi quá số tồn giúp kế toán kiểm soát việc xuất quỹ âm.
 • Xem ngay Sổ quỹ tiền mặt/ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt sau mỗi giao dịch.

Nghiệp vụ tiền gửi

Quy trình nghiệp vụ Tiền gửi

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ thu, chi, chuyển tiền nội bộ tiền gửi của đơn vị.
 • Theo dõi tiền gửi theo từng loại quỹ tại từng tài khoản ngân hàng, Kho bạc.
 • Đối chiếu sổ chi tiết tiền gửi với sổ phụ của ngân hàng để phát hiện chênh lệch.
 • Theo dõi chặt chẽ tiền đang chuyển.
 • In Ủy nhiệm chi, Sổ tiền gửi, Sổ chi tiết tiền gửi,...

Nghiệp vụ tài sản cố định

Quy trình nghiệp vụ Tài sản cố định

 • Theo dõi TSCĐ theo loại, bộ phận sử dụng, nguồn hình thành và TSCĐ thanh toán qua nhiều năm.
 • Đáp ứng nghiệp vụ mua sắm tài sản bằng hình thức tự mua sắm hoặc nhận tài sản bằng hiện vật.
 • Tự động tính toán và lấy số liệu Nguyên giá, Giá trị còn lại, Hao mòn lũy kế của tài sản khi lập chứng từ ghi giảm tài sản.
 • Hỗ trợ đánh giá lại tài sản khi nâng cấp, sửa chữa lớn tài sản
 • Đáp ứng nghiệp vụ : điều chuyển, thanh lý, kiểm kê TSCĐ.
 • Tự động tính hao mòn, khấu hao TSCĐ theo tháng, quý.
 • Cung cấp đầy đủ Sổ tài sản, Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản…

Nghiệp vụ Công cụ dụng cụ

Quy trình nghiệp vụ Công cụ dụng cụ

 • Theo dõi chi tiết CCDC đến từng bộ phận sử dụng, loại CCDC.
 • Đáp ứng tốt nghiệp vụ ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển CCDC từ bộ phận này sang bộ phận khác.
 • Xem ngay Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng, Báo cáo tình hình tăng giảm CCDC.

Nghiệp vụ tiền lương

Quy trình nghiệp vụ Tiền lương

 • Tự động tính lương theo hệ số, ngạch bậc, các khoản phụ cấp, lương truy lĩnh, thu nhập khác và các khoản trích nộp theo lương cho từng cán bộ.
 • Hỗ trợ tạm tính và quyết toán thuế TNCN.
 • Tự động hạch toán chi phí lương theo nhiều nguồn, mục lục ngân sách.
 • Lập các chứng từ thanh toán lương và các khoản trích nộp theo lương theo nhiều hình thức: chuyển khoản, tiền mặt.
 • Thiết kế bảng lương theo đặc thù đơn vị. Sao chép được bảng lương đơn vị này sang đơn vị khác, tháng trước sang tháng sau.
 • Nhập khẩu bảng lương hoặc 1 khoản lương từ excel vào bảng lương trên phần mềm.

Nghiệp vụ Vật tư, hàng hóa

 • Quản lý nhập, xuất, tồn theo từng kho và tổng hợp tất cả các kho.
 • Đáp ứng các phương pháp tính giá xuất kho: Nhập trước xuất trước, Bình quân gia quyền, Thực tế đích danh.
 • Giải quyết tốt các vấn đề điều chuyển kho nội bộ, điều chỉnh kho.
 • Đặc biệt, cho phép quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vật tư, thiết bị theo từng chương trình mục tiêu, dự án.
 • In Báo cáo tồn kho: Quản lý nhập xuất tồn theo từng kho, tổng hợp tất cả các kho,...

Nghiệp vụ mua hàng

Quy trình nghiệp vụ Mua hàng

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ mua hàng: Mua hàng trả tiền ngay, mua hàng chưa thanh toán, thanh toán các khoản nợ chưa trả cho nhà cung cấp.
 • Đặc biệt, tự động tính thuế GTGT cho từng hóa đơn mua hàng.
 • Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình mua hàng theo mặt hàng, mua hàng theo nhà cung cấp, công nợ phải trả,...

Nghiệp vụ bán hàng

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ bán hàng: Bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, thu nợ của khách hàng.
 • Đặc biệt, tuân thủ Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Đơn vị có thể in hóa đơn (tự in hoặc đặt in) trực tiếp từ phần mềm.
 • Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình bán hàng theo mặt hàng, bán hàng theo khách hàng, công nợ phải thu, bảng kê bán hàng,...

Công nợ

 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo từng nguồn, hóa đơn, đối tượng.
 • Theo dõi chặt chẽ tình hình tạm ứng của cán bộ trong đơn vị.

Nghiệp vụ Thuế

Quy trình nghiệp vụ Kế toán Thuế

 • Tự động lập các Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra và Tờ khai thuế GTGT để kê khai thuế GTGT.
 • Tự động thực hiện khấu trừ thuế GTGT được khấu trừ với Thuế GTGT đầu ra.
 • Hạch toán bút toán cho các chứng từ nộp thuế.

Đặc biệt, Xuất khẩu Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra để nhập khẩu vào hệ thống HTKK của Tổng cục thuế.

Nghiệp vụ tổng hợp

 • Lập được các chứng từ nghiệp vụ khác, Chứng từ ghi sổ, Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.
 • Tự động hạch toán các bút toán kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm.
 • Tự động kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ.
 • Thực hiện việc khóa sổ kế toán cuối kỳ để số liệu, báo cáo không bị thay đổi, chênh lệch.

Báo cáo

 • Đáp ứng đầy đủ 7 báo cáo tài chính theo quy định.
 • Cho phép in các báo cáo sự nghiệp: B03-H Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh,...
 • Đầy đủ các Sổ sách kế toán theo các hình thức: Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái.
 • Hỗ trợ nhiều báo cáo quản trị, biểu đồ thống kê về kinh phí theo từng nguồn, tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi, công nợ khách hàng, nhân viên,...giúp lãnh đạo dễ dàng nắm bắt số liệu.
 • Bất cứ lúc nào kế toán cũng dễ dàng nắm tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, công nợ phải thu, phải trả,...
 • Linh hoạt đáp ứng biểu mẫu chứng từ kho bạc, báo cáo theo nhu cầu đơn vị, có thể kết xuất báo cáo ra Excel, Word, PDF, HTML, ảnh,...

Yêu cầu về hệ thống

 • Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core 1.0 GHz hoặc cao hơn.
 • Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên.
 • Đĩa cứng: 5GB đĩa trống hoặc nhiều hơn.
 • Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn.
 • Thiết bị khác: Sound card, loa (để xem phim hướng dẫn).
 • Máy in: khổ A4.

MISA Mimosa.NET 2020 được cài đặt tốt nhất trên hệ điều hành Windows 7/8, Bộ vi xử lý (CPU) core i3, Ram 2GB, Đĩa cứng trống 10GB. Cần có quyền Administrator trên máy tính làm việc để có thể thực hiện các chức năng trên phần mềm như: in ấn, sao lưu, tạo dữ liệu kế toán...

Lưu ý: Với các hệ điều hành Windows 95/98/Me/SP2/Vista/NT Server/NT Work Station, MISA Mimosa.NET 2020 không hỗ trợ.

Tìm thêm: MISA Mimosa.NET 2020
0 Bình luận
Sắp xếp theo