TEMIS Hệ thống quản lý thông tin giáo viên phổ thông

Truy cập
 • Đánh giá:
  5 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 297
 • Lượt tải: 159
 • Ngày:
Giới thiệu

TEMIS là hệ thống quản lý thông tin giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Qua đó, giúp giáo viên đánh giá sự phát triển năng lực, với từng tiêu chí cụ thể, kèm theo minh chứng.

Giao diện đăng nhập hệ thống TEMIS
Giao diện đăng nhập hệ thống TEMIS

Hệ thống có tính năng xác định, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của từng cá nhân, trên cơ sở đó phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục. Các bước thực hiện trên hệ thống rất đơn giản, mỗi tiêu chí đánh giá đều phải đưa ra minh chứng, nên kết quả đánh giá sẽ có sức thuyết phục hơn rất nhiều. Thầy cô có thể truy cập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng, rồi đăng ký môn học theo chuyên môn của mình để tham gia bồi dưỡng chương trình GDPT 2018.

Chức năng chính của hệ thống TEMIS

 • Giáo viên, cán bộ quản lý đánh giá sự phát triển năng lực với từng tiêu chí cụ thể.
 • Mỗi tiêu chí đánh giá đều kèm theo minh chứng.
 • Đưa tài liệu minh chứng lên hệ thống nhanh chóng.
 • Chức năng tự đánh giá cho phép hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên thực hiện bản tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp.
 • Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thực hiện đánh giá có 18 tiêu chí. Còn giáo viên, tổ trưởng gồm 15 tiêu chí.
 • Phiếu đánh giá hiển thị đầy đủ các tiêu chuẩn đánh giá.
 • Dễ dàng xem kết quả đánh giá, xem báo cáo.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều chức năng khác rất hữu ích, thầy cô có thể truy cập hệ thống quản lý bồi dưỡng TEMIS để tìm hiểu thêm nhé!

Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức:

Tìm thêm: TEMIS