Comics2Reader 2.8.0 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh

Tải về
2,5 (2) MMsoft Miễn phí 848 Dung lượng: 4,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows ME/2000/2003/XP/Vista/7

Comics2Reader là ứng dụng đơn giản mà cho phép bạn tạo các hình ảnh của mình, điều chỉnh, cắt xén chúng, chọn thư mục và sao đó tạo một tập tin EPUB cho thiết bị của bạn. Chương trình có thể xử lý ảnh theo lô, xuất ra lưu trữ Cbz hay xuất thành tập tin PDF/EPUB.

(theo Softpedia)

2,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 2.8.0
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4,1 MB
  • Lượt xem: 870
  • Lượt tải: 848
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows ME/2000/2003/XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm