Contacts SE

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 345
  • Lượt tải: 335
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/NT
Giới thiệu

Contacts SE là một sổ địa chỉ dễ sử dụng. Nó cho phép lưu tên, địa chỉ, điện thoại, email, lưu ý và các thông tin chi tiết khác của liên lạc. Các trường email và website cung cấp các liên kết để mở máy khách email hoặc trình duyệt mặc định của bạn. Chương trình giúp bạn có thể lưu, xóa, tìm kiếm và in các liên lạc.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.