Crypt 1.2 for Mac

Tải về
3 (5) Bruno Courbage Miễn phí 1.516 Dung lượng: 5 KB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.2/10.5 Intel/10.4 Intel/10.5 PPC/10.3/10.4 PPC/10.3.9

Crypt là một ứng dụng riêng của Mac OS X để mã hóa và giải mã file hay thư mục với một mật khẩu tùy ý. Crypt sử dụng bộ mã hóa 256bitAES trong chế độ chuỗi mật mã. Công cụ này sử dụng định dạng mã hóa mở và có thể được giải mã trên mọi nền tảng sử dụng openssl, tar và zip. Ngoài ra nó còn hỗ trợ xóa các file và thư mục gốc không được mã hóa một cách bảo mật.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 5 KB
  • Lượt xem: 1.530
  • Lượt tải: 1.516
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.2/10.5 Intel/10.4 Intel/10.5 PPC/10.3/10.4 PPC/10.3.9
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế