Database Browser Portable Kết nối đến cơ sở dữ liệu cũng như duyệt hoặc thay đổi dữ liệu

Tải về
3 (1) DB Software Laboratory Dùng thử 516 Dung lượng: 3,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT

Database Browser 4.0 là một công cụ dễ sử dụng, cho phép người dùng kết nối đến bất cứ cơ sở dữ liệu nào cũng như duyệt hoặc thay đổi dữ liệu, chạy các kịch bản SQL, export và in dữ liệu. Database Browser làm việc trực tiếp với Oracle, MS Sql Server, ODBC, MySql, PostgreSQL, Interbase và Firebird. Chương trình có sự hỗ trợ cho các kịch bản kết nối ODBC và có số lượng các kết nối không hạn chế. Bạn có thể thực hiện một kích chuột để chuyển đổi từ một kết nối này sang kết nối khác và một kích chuột để duyệt.

Lợi ích chính:

- Lam việc trực tiếp với Oracle, MS Sql Server, ODBC, MySql, OleDB, PostgreSQL, SQLite, MS Sql Server Compact, Interbase và Firebird
- Hỗ trợ cho các chuổi ODBC
- Không giới hạn số lượng kết nối
- Một kích chuột để chuyển đổi từ một kết nối này sang kết nối khác
- một kích chuột để duyệt
- Duyệt dữ liệu, chọn lọc và nhóm
- Xuất dữ liệu vào các tập tin CSV, Excel, Html files
- Nhập dữ liệu từ Excel
- Thực hiện history
- SQL Builder với phạm vi rộng các cơ sở dữ liệu được hỗ trợ
- Thực hiện Log
- Tăng Table Search

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,6 MB
  • Lượt xem: 546
  • Lượt tải: 516
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm