Date Time Counter

Tải về
3 (1) TriSun Software Dùng thử 4.114 Dung lượng: 1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/2008/7/Vista

Date Time Counter (DTC) là chương trình gồm một máy tính và công cụ ‘Work Time’ được dùng để đếm tất cả ngày tháng và thời gian xảy ra các sự kiện quá khứ/tương lai dựa trên ngày giờ hiện tại.

Date Time Counter

Trong đó, máy tính có chức năng tính toán ngày giờ kết quả tương ứng với ngày giờ đưa ra thêm/trừ bất kỳ số ngày giờ nào, và tính toán sự khác nhau cho tất cả các ngày giờ, số ngày làm việc trong tuần giữa ngày giờ được đưa ra; còn công cụ ‘Work Time’ được dùng để đếm tất cả ngày giờ làm việc của bạn, bạn có thể tạm ngừng/chạy lại/dừng để tạo ra thời gian tương ứng với công việc thực tế.

Tính năng:

- Đếm tất cả ngày và thời gian cho các sự kiện quá khứ/tương lại đựa trên ngày giờ hiện tại.

- Cung cấp bộ tính ngày giờ hiệu quả.

- Cung cấp công cụ tính thời gian làm việc hữu ích.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt xem: 4.159
  • Lượt tải: 4.114
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/2008/7/Vista
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế