Easy2Sync for Outlook

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 8,9 MB
  • Lượt xem: 339
  • Lượt tải: 333
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT
Giới thiệu

Easy2Sync for Outlook giúp đồng bộ hóa Microsoft Outlook Profiles. Danh sách liên lạc, email, các tác vụ, và mọi thứ đều được đồng bộ hóa. Sẽ không vấn đề gì nếu bạn sử dụng các file PST hoặc các profile. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự động đồng bộ hóa khi bặt hoặc tắt các cửa sổ hoặc dựa vào thời gian. Thậm chí, các dịch vụ NT cũng được hỗ trợ.

Phiên bản mới này có:

Phiên bản 4.02 đã chữa lỗi hỏng Possble khi tắt file pst.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo