Biên nhận thu hồi thẻ BHYT Biểu mẫu hành chính

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Biên nhận thu hồi thẻ bảo hiểm y tế khi có lý do nào đó mà doanh nghiệp thu hồi lại thẻ của người lao động nộp lại cho bên bảo hiểm. Xem thêm các thông tin về Biên nhận thu hồi thẻ BHYT tại đây

Tóm tắt hồ sơ của người lao động Tóm tắt hồ sơ của người lao động Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT

Tóm tắt hồ sơ của người lao động
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 98
Xem thêm Việc làm - Nhân sự