Biên nhận thu hồi thẻ BHYT Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Biên nhận thu hồi thẻ BHYT chính:

Link download Biên nhận thu hồi thẻ BHYT dự phòng

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Biên nhận thu hồi thẻ bảo hiểm y tế khi có lý do nào đó mà doanh nghiệp thu hồi lại thẻ của người lao động nộp lại cho bên bảo hiểm. Xem thêm các thông tin về Biên nhận thu hồi thẻ BHYT tại đây

Báo cáo cắt giảm lao động Báo cáo cắt giảm lao động

Báo cáo cắt giảm lao động
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 689

Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm Hồ sơ xin việc

Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm
  • Đánh giá: 14
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 8.539
Xem thêm Việc làm - Nhân sự