Biên nhận thu hồi thẻ BHYT Biểu mẫu hành chính

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Biên nhận thu hồi thẻ bảo hiểm y tế khi có lý do nào đó mà doanh nghiệp thu hồi lại thẻ của người lao động nộp lại cho bên bảo hiểm. Xem thêm các thông tin về Biên nhận thu hồi thẻ BHYT tại đây

Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản Biểu mẫu hành chính

Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.989

Quy trình hoạch định nhân sự Quy trình hoạch định nhân sự Biểu mẫu nhân sự

Quy trình hoạch định nhân sự
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.077
Xem thêm Việc làm - Nhân sự