Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức Biểu mẫu công nhân viên chức

 • Xếp hạng: (4 Vote )
 • Phát hành: Bộ Nội vụ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 85,9 KB
 • Ngày Update: 01/10/2014
 • Lượt Download: 5.223

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn đăng ký dự tuyển viên chức được Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ. Xem thêm các thông tin về Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức tại đây

Thủ tục lắp đặt cấp nước sạch Thủ tục lắp đặt cấp nước sạch Quy định đấu nối cấp nước sạch

Thủ tục lắp đặt cấp nước sạch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 322

Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty chứng khoán Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty chứng khoán Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 146

Mẫu đơn xin phép về sớm 30 phút khi lao động nữ hành kinh Mẫu đơn xin phép về sớm 30 phút khi lao động nữ hành kinh Theo quy định tại Khoản 5 Điều 155 của Bộ Luật Lao động 2012

Mẫu đơn xin phép về sớm 30 phút khi lao động nữ hành kinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản

Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119

Thủ tục đổi, khắc lại con dấu Thủ tục đổi, khắc lại con dấu Tại Công an cấp tỉnh

Thủ tục đổi, khắc lại con dấu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 740
Xem thêm Thủ tục hành chính