Nghị định 29/2013/NĐ-CP Chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 40 KB
 • Ngày Update: 19/06/2013
 • Lượt Download: 425

Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Xem thêm các thông tin về Nghị định 29/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định số 2444/QĐ-TTG Quyết định số 2444/QĐ-TTG Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Bình Định

Quyết định số 2444/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Quyết định số 509/QĐ-TTG Quyết định số 509/QĐ-TTG Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Quyết định số 509/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Quyết định số 345/QĐ/TTG Quyết định số 345/QĐ/TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 345/QĐ/TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Quyết định số 508/QĐ-TTG Quyết định số 508/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 508/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Quyết định số 256/QĐ-TTG Quyết định số 256/QĐ-TTG Về việc xuất vắc xin, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch LMLM

Quyết định số 256/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21
Xem thêm Chính sách