Nghị định số 93/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 93/2012/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 93/2012/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 85 KB
 • Ngày Update: 20/02/2013
 • Lượt Download: 277

Nghị định số 93/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 93/2012/NĐ-CP tại đây

Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ

Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 106

Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ

Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 122

Công văn 5663/VPCP-KTN Công văn 5663/VPCP-KTN Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên

Công văn 5663/VPCP-KTN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Quyết định 1260/2013/QĐ-BGTVT Quyết định 1260/2013/QĐ-BGTVT Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010

Quyết định 1260/2013/QĐ-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44
Xem thêm Giao thông vận tải