Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH chính:

Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH tại đây

Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn Quy định chi tiết về tài chính công đoàn

Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 12/2017 sẽ có lợi nhất Nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 12/2017 sẽ có lợi nhất Chế độ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2017

Nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 12/2017 sẽ có lợi nhất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Công văn 769/BHXH-TCCB Công văn 769/BHXH-TCCB Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Công văn 769/BHXH-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 133
Xem thêm Lao động - Tiền lương