Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH tại đây

Công văn 9794/VPCP-KGVX về nghỉ tết âm lịch năm 2017 Công văn 9794/VPCP-KGVX về nghỉ tết âm lịch năm 2017 Đối với cán bộ công chức, viên chức

Công văn 9794/VPCP-KGVX về nghỉ tết âm lịch năm 2017
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 117

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP Nghị định số 33/2009/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 89
Xem thêm Lao động - Tiền lương