Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa chính:

Link download Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa dự phòng

Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về quản lý đường thủy nội địa. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa tại đây

Thông tư số 34/2010/TT-BGTVT Thông tư số 34/2010/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa

Thông tư số 34/2010/TT-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108

Quyết định 620/QĐ-BGTVT Quyết định 620/QĐ-BGTVT Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Quyết định 620/QĐ-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 125

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 34/2010/NĐCP Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 34/2010/NĐCP

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 34/2010/NĐCP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 247

Nghị định 75/2013/NĐ-CP Nghị định 75/2013/NĐ-CP Cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không

Nghị định 75/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Quyết định 1260/2013/QĐ-BGTVT Quyết định 1260/2013/QĐ-BGTVT Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010

Quyết định 1260/2013/QĐ-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44
Xem thêm Giao thông vận tải