Android-x86

Link Download Android-x86 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ AeroSnap

🖼️
 • Phát hành: Christian "edgi" Schoch
 • AeroSnap sẽ mang đến tính quản lý cửa sổ trở nên dễ dàng hơn nhiều...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.296

🖼️ ScreenBlur 1.3 Tiện ích khóa màn hình miễn phí

🖼️
 • Phát hành: InDeep Software
 • ScreenBlur là một giải pháp phần mềm khóa màn hình mạnh mẽ và miễn phí giúp ngăn chặn những người có ý đồ xấu truy cập vào máy tính của bạn.
 • windows Version: 1.3.0.25
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 806

🖼️ WinDriverBackup 1.03

🖼️
 • Phát hành: Canning Inc
 • WinDriverBackup là một tiện ích có thể cho phép bạn lưu các driver vào một thư mục để sử dụng trên một hệ điều hành mới...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.388

🖼️ TweakNow WinSecret 4.2 Phần mềm truy cập và chỉnh sửa những tính năng ẩn

🖼️
 • Phát hành: Tweak Now
 • Trong Windows có chứa hàng chục những tính năng ẩn mà bạn khó lòng có thể nhớ hết đường dẫn chúng khi muốn truy cập. Nhưng với TweakNow WinSecret, bạn có thể hoàn toàn nhanh chóng truy cập vào những tính năng ẩn đó để thiết lập cũng như chỉnh sửa
 • windows Version: 4.2.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 639

🖼️ MISPBO Free Registry Cleaner 3.0 Tiện ích dọn dẹp Registry miễn phí

🖼️
 • Phát hành: MISPBO Technologies
 • Có phải máy tính của bạn đang chạy chậm lại? Hoặc thường xuyên bị đóng băng? Gặp nhiều lỗi lạ? Hay kết nối Internet chậm?
 • windows Version: 3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 178
Xem thêm Phần mềm Hệ thống