Backup4all Lite 5.1.557

Link Download Backup4all Lite chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ SysTools Folder Lock Khóa tập tin và thư mục

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • Hãy bảo vệ thư mục của bạn bằng SysTools Folder Lock – một tiện ích bảo vệ các tập tin và thư mục thông qua việc đóng và mở khóa, một ứng dụng dành cho nền tảng Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.038

🖼️ Encrypt Files Mã hóa file

🖼️
 • Phát hành: Encrypt Files
 • Với Encrypt Files, bạn có thể mã hóa bảo mật và dùng mật khẩu bảo vệ các file và folder quan trọng.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.043

🖼️ FileSecrets 2.0 Bảo mật dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: PogiSys
 • Một ứng dụng miễn phí cho phép người dùng bảo vệ các tập tin của họ bằng mật khẩu, ẩn chúng đi, hạn chế quyền ghi lên các tập tin hoặc thư mục quan trọng...
 • windows Version: 2.0.0.2
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.219

🖼️ Folder Password Expert 2.1.0.4

🖼️
 • Phát hành: ZQS Software Team
 • Một ứng dụng cho phép người dùng bảo vệ sự riêng tư và ngăn chặn người dùng khác can thiệp với các dữ liệu nhạy cảm...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.549

🖼️ Dokmee Professional Edition

🖼️
 • Phát hành: Office Gemini
 • Dokmee Professional 3.2.0.1113 là một ứng dụng quản lý nội dung và tài liệu được thiết kế cho các doanh nghiệp khác nhau giúp tối ưu kích thước cũng như gia tăng tính bảo mật cho tài liệu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 374
Xem thêm Mã hóa dữ liệu