CMC Anti-Virus

Link Download CMC Anti-Virus chính:
🖼️
  • CaSIR Chương trình diệt virus siêu nhỏ gọn

  • Phần mềm này là chương trình diệt virus siêu nhỏ gọn nhưng hiệu quả to lớn của hãng Sergiwa. Chương trình diệt virus CaSIR có thể diệt tất cả các virus loại CASIS mà tất cả những hãng phần mềm diệt virus nổi tiếng nhất hiện nay không thể phát hiện ra.
  • Xếp hạng: 4 14 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Autorun Eraser Loại bỏ autorun miễn phí

  • Autorun Eraser là phần mềm nhỏ gọn với khả năng loại bỏ virus autorun, phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp khó chịu trên máy tính bị lây nhiễm từ thiết bị lưu trữ di động như USB.
  • Xếp hạng: 4 15 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Phần mềm diệt Virus