Collections for Mac dự phòng

Tải xuống Collections for Mac dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Collections for Mac dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Collections for Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ FileTidy for Mac 1.2 Quản lý hiển thị folder

🖼️
 • Phát hành: MacHouse
 • FileTidy cho phép bạn ấn định quản lý hiển thị trên nhiều folder rất nhanh chóng và dễ dàng...
 • mac Version: 1.2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 227

🖼️ PDF Checkpoint

🖼️
 • Phát hành: Zevrix Solutions
 • Tự động tiến trình làm việc PDF với khả năng xử lý theo nhóm mạnh mẽ: chuẩn bị, định tuyến kết quả, xuất theo định dạng ảnh, chia, giảm kích cỡ...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.026

🖼️ Fiwi for Mac Chuyển file giữa 2 cửa sổ Finder

🖼️
 • Phát hành: WordPower
 • Fiwi là ứng dụng có thể giúp bạn chuyển các file và folder giữa 2 cửa sổ Finder đặt song song nhau. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 326

🖼️ ArchiveMadness

🖼️
 • Phát hành: MacinApps
 • ArchiveMadness 0.9.0 là một ứng dụng để Quản lý, xem trước, giải nén và tạo ra lưu trữ. Giao diện rất dễ sử dụng, đồng thời là một công cụ rất mạnh để làm việc với kho lưu trữ.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 292

🖼️ MacHacha

🖼️
 • Phát hành: Pescados
 • MacHacha là một công cụ đơn giản, cho phép bạn cắt tất cả các loại file. Nếu bạn thường xuyên download những bộ phim lớn, việc cắt file sẽ rất tiện ích đối với lý do lưu trữ.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 770
Xem thêm Nén - Giải nén