Comet 1.2 Build 1601

Link Download Comet chính:
🖼️
 • oXygen XML Diff Phần mềm so sánh, kết hợp các file XML

 • oXygen XML Diff - một giải pháp toàn diện dành với việc so sánh, kết hợp các file XML...Ứng dụng cung cấp cả thư mục và file gốc để so sánh, với 6 thuật toán nâng cao khác nhau, cùng nhiều mức so sánh ở các mức khác nhau. Quá trình này cũng có thể được th
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • APNSoft DataGrid

 • APNSoft DataGrid là DataGrid thông minh thay thế cho DataGrid thông thường của ASP.NET.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Visual Ribbon Creator 0.1

 • Như chúng ta đều biết Ribbon là một trong những tính năng được giới thiệu bởi Microsoft trong các ứng dụng của họ và Office 2007 là một trong số đó. Và trong phiên bản Windows 7, kiểu giao diện Ribbon cũng đã được Microsoft xây dựng cho Paint và Wordpad.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DbVisualizer (32-bit) Quản lý cơ sử dữ liệu

 • DbVisualizer là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho việc quản lý cơ sở dữ liệu. Chỉ với một click chuột bạn có thể kết nối với một cơ sở dữ liệu.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Web Design Toy Công cụ hỗ trợ học HTML

 • HTML (viết tắt của từ HyperText Markup Language – ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là ngôn ngữ dùng để tạo trang WEB. Có thể xem HTML chính là một ngôn ngữ cơ bản tối thiểu mà người thiết kế web cần phải biết...
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Database