Danh sách tài sản cá nhân

Link Download Danh sách tài sản cá nhân chính:

🖼️ Thiệp cảm ơn màu tía và đen Template Thiệp cảm ơn màu tía và đen

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Thể hiện phong cách của bạn bằng cách nói lời cảm ơn với mẫu thiệp cảm ơn này. Bìa thiệp có màu tía và đen với phần nội dung bên trong để trống. In trên giấy 8,5" x 11" rồi sau đó cắt và gấp thành hai thiệp; hoặc dùng tờ thiệp chúc mừng 4" x 6" cắt sẵn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 154

🖼️ Album hình tương phản cho em bé Template Album hình tương phản cho em bé

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Giải trí cho em bé với các mẫu hình học và hình ảnh gia đình. Mẫu này có thể được in trên khổ giấy 8,5’’ x 11’’ và được đóng vào một quyển sổ khổ 8" x 8".
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 159

🖼️ Trình theo dõi tín chỉ đại học Template Trình theo dõi tín chỉ đại học

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Dùng mẫu này để theo dõi các tín chỉ của trường đại học của mình để đảm bảo bạn tốt nghiệp đúng thời hạn. Chỉ đơn giản nhập thông tin khóa học và mọi việc khó khăn còn lại cứ để Excel thực hiện!
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

🖼️ Ngân sách đơn giản Template Ngân sách đơn giản

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Bất cứ ai đang tìm kiếm một cách dễ dàng để theo dõi tiền của họ có thể sử dụng mẫu ngân sách hàng tháng này. Đơn giản chỉ cần nhập thu nhập và chi phí vào các bảng có thể tùy chỉnh và xem Excel làm phần còn lại.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 188

🖼️ Theo dõi dặm đường đi Template Theo dõi dặm đường đi

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi số dặm đường của bạn với bảng tính Excel này để biết chi tiết chuyến đi và đo đường bắt đầu và kết thúc của hành trình đó. Đồng hồ đo tốc độ được tính toán tự động.
 • windows
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.502
Xem thêm Mẫu Office