Dr.Web LinkChecker for Internet Explorer

Link Download Dr.Web LinkChecker for Internet Explorer chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Xirrus Wi-Fi Monitor

🖼️
 • Phát hành: Xirrus
 • Xirrus Wi-Fi Monitor sẽ tự động hiển thị cường độ tín hiệu, SSID của mạng mà bạn được kết nối, địa chỉ IP hiện hành, ngoài ra nó cũng hiển thị mạng mà bạn kết nối và các mạng khác gần đó.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.413

🖼️ Mioplanet RSS Newsreader

🖼️
 • Phát hành: Mioplanet
 • RSS Newsreader cho phép người dùng linh hoạt trong khi quản lý và sắp xếp khi đọc tin tức mỗi ngày.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 427

🖼️ Pumpkin TFTP 2.7.2

🖼️
 • Phát hành: Klever Group
 • Trong khi truyền file bằng giao thức FTP, chắc hẳn bạn đã nhiều lần muốn gửi hoặc nhận một tập tin nhưng lúng túng vì các mail server bị down hoặc file đính kèm vượt quá giới hạn kích thước.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.990

🖼️ iChrome 2.1 Ứng dụng tùy biến trang chủ Google Chrome

🖼️
 • Phát hành: iChrome
 • iChrome là ứng dụng tùy biến trình duyệt Google Chrome mạnh mẽ với khả năng thay đổi diện mạo trang Homepage của trình duyệt bằng kho widget vô cùng đa dạng.
 • windows Version: 2.1.20.12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83

🖼️ FlashBlock for Chrome Chặn nội dung flash

🖼️
 • Phát hành: Lex1
 • FlashBlock là tiện ích có chức năng tự động ngăn chặn nội dung flash trên các trang web. Mỗi thành phần flash sẽ được thay thế với một công cụ cho phép bạn chỉ tải các phần đã chọn trên một trang web.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.575
Xem thêm Tiện ích khác