Easy Start Menu Organizer

Link Download Easy Start Menu Organizer chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
  • Capture Screen Assist Công cụ ghi lại màn hình máy tính

  • Capture Screen Assist là một công cụ hữu ích được thiết kế để giúp người dùng ghi lại tất cả hoạt động trên màn hình máy tính và lưu chúng dưới dạng một tập tin video AVI rất nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Taskbar Shadow

  • Taskbar Shadow là một công cụ cho phép bạn thêm hiệu ứng đổ bóng cực cool cho Windows 7 taskbar.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Total PC Cleaner Tiện ích dọn dẹp, tăng tốc máy tính

  • Giúp máy tính luôn “sạch” và chạy nhanh hơn với ứng dụng Total PC Cleaner cho Windows 10. Đây là tiện ích dọn dẹp máy tính hiệu quả, giúp dọn sạch cache và file dung lượng lớn. Total PC Cleaner có đầy đủ mọi tính năng bạn cần để dọn dẹp và tăng tốc máy tính.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Dọn dẹp - Tăng tốc