Folder Lock 7.7.9

Tải xuống Folder Lock 7.7.9

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Folder Lock 7.7.9 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ LoVehoLic File & Folder Hider 1.0 Ẩn tập tin và thư mục nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Lab Loveholic
 • Với LoVehoLic File & Folder Hider, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng bảo vệ dữ liệu cá nhân trên máy tính mà bạn không muốn người khác biết.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 158

🖼️ MeloDroid 5.1 Đồng bộ dữ liệu giữa iTunes và điện thoại Android

🖼️
 • Phát hành: Daniel Sherry
 • MeloDroid chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa một ứng dụng Android và Windows để giúp người dùng đồng bộ dữ liệu giữa chúng.
 • windows Version: 5.1.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 95

🖼️ 1-abc.net Backup

🖼️
 • Phát hành: 1-abc net
 • 1-abc.net Backup là phần mềm rất dễ sử dụng, bao gồm các tính năng thông minh để thực hiện công việc sao lưu giúp bạn mà không làm chậm máy tính của người dùng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 462

🖼️ Androsa FileProtector

🖼️
 • Phát hành: AndrosaSoft
 • Androsa File Protector là phần mềm miễn phí cho phép bạn mã hóa các loại tập tin khác nhau với các thuật toán mã hóa tiên tiến cộng với mật khẩu bảo vệ.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.712

🖼️ PasswordsPro 3.0 Ứng dụng quản lý mật khẩu

🖼️
 • Phát hành: PasswordsPro
 • PasswordPro là một ứng dụng giúp bạn quản lý mật khẩu và dữ liệu quan trọng một cách an toàn, bảo vệ khỏi sự xâm nhập hay truy cập trái phép.
 • windows Version: 3.0.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 711
Xem thêm Mã hóa dữ liệu