WinGuard Pro

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 8.602
  • Lượt tải: 8.594
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Giới thiệu

WinGuard Pro 2010 Lite 7.5 là phiên bản mới nhất của chương trình khóa ứng dụng, các thành phần quan trọng của hệ thống, mã hóa ổ đĩa/thư mục/file mạnh mẽ. Ngoài cải tiến về giao diện, Winguard Pro 2010 còn chú trọng nâng cao tính bảo mật.

Đổi mật khẩu bảo vệ chương trình

Sau khi cài đặt, biểu tượng chương trình sẽ xuất hiện thường trực bên dưới khay hệ thống. Để khai thác các chức năng của WinGuard, bạn cần khai báo mật khẩu bảo vệ bằng cách nhấn đôi chuột lên biểu tượng này, gõ LETMEIN (mật khẩu mặc định) vào khung Password và nhấn OK.

Việc cần làm tiếp theo là đổi ngay mật khẩu bảo vệ thay cho mật khẩu mặc định của chương trình. Từ thẻ Welcome, bạn chọn chức năng Set Master Password, gõ mật khẩu mới vào khung trống và nhấn OK.

Khóa ứng dụng

Để khóa một ứng dụng, trước hết bạn cần khởi động ứng dụng đó. Trên giao diện chính của Winguard, bạn mở thẻ Access Control rồi nhấn Browse. Danh sách các ứng dụng đang mở sẽ hiển thị tại hộp thoại Select a Task to Lock, bạn chỉ việc chọn ứng dụng cần khóa rồi nhấn Lock!

Lưu ý: Phiên bản miễn phí của Winguard Pro 2010 không cho phép bạn khóa ứng dụng tùy thích mà chỉ được phép khóa các ứng dụng mà chương trình cho phép (giới hạn số ứng dụng). Bạn đánh dấu trước ứng dụng cần khóa từ thẻ Access Control, rồi nhấn Apply.

Từ giờ, mỗi khi khởi động ứng dụng bị khóa, hộp thoại yêu cầu khai báo mật khẩu sẽ xuất hiện. Chỉ khi nào nhập đúng mật khẩu bảo vệ thì người khác mới sử dụng được chương trình.

Mã hóa ổ đĩa, thư mục, file

Muốn mã hóa ổ đĩa/thư mục/file, bạn mở thẻ Encryption từ giao diện chính, gõ mật khẩu bảo vệ ổ đĩa/thư mục/file tại mục Encrypt Password và nhấn Set. Tiếp đến, bạn duyệt đến ổ đĩa/thư mục/file cần mã hóa tại mục Enter a File, Folder, or Drive to Encrypt, đánh dấu trước tùy chọn Include Sub Folders nếu muốn mã hóa cả những thư mục con. Xong, nhấn Encrypt.

Lưu ý: Phiên bản miễn phí của Winguard Pro 2010 chỉ cho phép bạn mã hóa ổ đĩa/thư mục cha, không hỗ trợ mã hóa thư mục con nên tùy chọn Include Sub Folders xem như mất tác dụng.

Khóa các thành phần quan trọng của hệ thống và trình duyệt

Từ thẻ Advanced trên giao diện chính, bạn đánh dấu trước thành phần hệ thống hoặc trình duyệt muốn khóa từ nhóm Windows và Internet tương ứng. Cụ thể gồm:

- Lock Task Manager: khóa Task Manager.

- Lock Windows Explorer: khóa Windows Explorer.

- Lock Internet Explorer: khóa trình duyệt Internet Explorer.

- Lock File Download: khóa chức năng tải file từ trình duyệt.

Xong, bạn nhấn Apply.

Lưu ý: Phiên bản miễn phí của Winguard Pro 2010 bị vô hiệu chức năng Lock Software Installation (không cho cài đặt thêm bất kỳ ứng dụng nào) và Lock Third-Party Browsers (khóa trình duyệt của hãng thứ ba (Firefox, Opera, Google Chrome,…).

Sao lưu và khôi phục các thiết lập

Để sao lưu các thiết lập, bạn mở thẻ Users từ giao diện chính và nhấn Export. Ngay lập tức, trên thư mục gốc ổ đĩa cài đặt chương trình (thường là ổ C) sẽ xuất hiện hai file mới là wgpcurusr.dat và wgplocusr.dat. Đây chính là hai file lưu trữ các thiết lập của chương trình.

Để khôi phục các thiết lập, bạn cần chép hai file wgpcurusr.dat và wgplocusr.dat đã lưu trữ trước đó vào thư mục gốc ổ đĩa cài đặt (thường là ổ C), sau đó mở thẻ Users và nhấn Import.

Theo goonline

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.