Folder Lock 7.8.0

Tải xuống Folder Lock 7.8.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Folder Lock chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • BizCrypto

 • BizCrypto sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn khi lưu trữ và khi di chuyển bằng cách cung cấp cầu nối và đường dẫn cho Microsoft BizTalk® Server và các tác vụ cho Microsoft SQL Server® Integration Services.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • File locker

 • File locker là công cụ có rất nhiều chức năng để giúp giữ các file của bạn được an toàn khỏi những con mắt soi mói.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Secrecy File & Folder Hider Ẩn thư mục và tài liệu quan trọng

 • Trong việc sử dụng các chương trình mã hóa để bảo vệ dữ liệu cá nhân, thường xảy ra các trường hợp khá đáng tiếc là chính người sử dụng lại quên password do chính mình thiết lập ra để rồi khi cần lấy lại dữ liệu thì họ đành phải ngậm ngùi vì sự đãng trí c
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Drive Secure

 • Bạn có những dữ liệu rất quan trong trọng ổ đĩa và bạn muốn khóa nó lại để không ai có thể xem được dữ liệu đó của bạn, xin chia sẻ cùng các bạn phần mềm nhỏ gọn giúp bạn bảo vệ hữu hiệu dữ liệu của bạn, đó là phần mềm Drive Secure 2.3.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Mã hóa dữ liệu