Foxit Reader 7.3.0.0118

Tải xuống Foxit Reader 7.3.0.0118

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • PDF Highlighter
  • Highlighter là phần mềm đọc PDF rất mạnh mẽ với các công cụ chú giải tiên tiến và giao diện trực quan. Người dùng có thể highlight các đoạn văn quan trọng trong dữ liệu của bạn,...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • PDF Merger Gộp file PDF
  • PDF Merger 2.5 có thể được dùng để trộn các trang từ các file PDF nhập vào để tạo một file PDF mới.
  • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
🖼️
  • Foxit PhantomPDF Standard (32-bit)
  • Foxit PhantomPDF Standard được xây dựng dựa trên nền tảng của phần mềm PhantomPDF Express. Nó cho phép bạn làm việc với file PDF một cách chuyên nghiệp và dễ dàng: tạo ra file PDF, tìm kiếm PDF...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Tạo & Sửa PDF