Foxit PDF Reader 2023.3.0.23028

Link Download Foxit PDF Reader chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • DBF Explorer Xem và chỉnh sửa file DBF

 • DBF Explorer cho phép bạn xem và chỉnh sửa các file DBF (dBase III). Chương trình có giao diện đơn giản, trực quan và dễ sử dụng.
 • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu
🖼️
 • Amacsoft PDF Merger Kết hợp file PDF

 • Amacsoft PDF Merger là một công cụ hữu hiệu cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để kết hợp các tài liệu PDF thành một file duy nhất. Bên cạnh đó, nó còn rất dễ sử dụng và không hạn chế về số lượng hay ngôn ngữ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • A-PDF Data Extractor

 • A-PDF Data Extractor là phần mềm đơn giản, cho phép bạn có thể trích xuất theo nhóm một số thông tin cụ thể bên trong file dữ liệu PDF sang định dạng file XLS, CSV hoặc XML...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Rapid PDF Count

 • Rapid PDF Count sẽ hiển thị giúp bạn có bao nhiêu trang trong file PDF và tạo báo cáo chỉ với một vài cú kích chuột.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tạo & Sửa PDF