Foxit Reader 7.2.0.722

Tải xuống Foxit Reader 7.2.0.722

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
  • Amacsoft PDF Merger Kết hợp file PDF
  • Amacsoft PDF Merger là một công cụ hữu hiệu cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để kết hợp các tài liệu PDF thành một file duy nhất. Bên cạnh đó, nó còn rất dễ sử dụng và không hạn chế về số lượng hay ngôn ngữ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • AWinware PDF Encryption
  • Bảo vệ dữ liệu PDF với bảo vệ cấp độ người dùng và cấp độ người sở hữu. Mã hóa các file dữ liệu PDF bằng cách sử dụng bảo mật cấp độ mã hóa 40 bit và 128 bit.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Tạo & Sửa PDF