Foxit Reader 9.4.0.16811

Tải xuống Foxit Reader 9.4.0.16811

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • Hexonic PDF Split and Merge
  • Hexonic PDF Split and Merge cho phép bạn dễ dàng hợp nhất một số lượng không giới hạn các tài liệu PDF thành một tập tin duy nhất, cũng như chia 1 file PDF lớn thành nhiều file PDF nhỏ hơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Michał PDF Combiner
  • PDF Combiner là một ứng dụng cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng kết hợp nhiều file dạng PDF thành một file duy nhất.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Fusion PDF Image Extractor Xuất hình ảnh từ file PDF
  • Fusion PDF Image Extractor là một ứng dụng đơn giản dễ dàng xuất hình ảnh từ file PDF. Người dùng chỉ cần chọn file dạngPDF và chọn thư mục đầu ra để lưu trữ hình ảnh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Tạo & Sửa PDF