Gmail Notifier dự phòng

Tải xuống Gmail Notifier dự phòng

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Gmail Notifier chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Gmail Notifier Pro 5.2 Phần mềm kiểm tra nhiều tài khoản Gmail

🖼️
 • Phát hành: Patrik Engström
 • Gmail Notifier Pro là một ứng dụng Windows có khả năng kiểm tra nhiều tài khoản Gmail cho mail mới và thông báo hiển thị.
 • windows Version: 5.2
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.756

🖼️ Sync2 2.41 Tiện ích sao lưu và đồng bộ MS Outlook

🖼️
 • Phát hành: 4Team Corporation
 • Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và dễ dàng để đồng bộ dữ liệu trong thư mục Microsoft Outlook trên hai máy tính trở lên với Google Calendar, Tasks và Gmail Contacts thì chương trình Sync2 này sẽ rất hữu ích dành cho bạn.
 • windows Version: 2.41.2436
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 605

🖼️ zebNet Outlook Backup 2012 3.4 Sao lưu các thiết lập trong Outlook

🖼️
 • Phát hành: zebNet
 • zebNet Outlook Backup 2012 là ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để giúp người sử dụng dễ dàng thực hiện sao lưu profile Microsoft Outlook để có thể khôi phục lại chúng nhanh chóng khi cần thiết.
 • windows Version: 3.4.12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

🖼️ Mailbox Alert

🖼️
 • Phát hành: Tjebbe
 • Mailbox Alert là một Thunderbird addon sẽ hiển thị thông báo khi bạn có nhận được thư email quan trọng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 339

🖼️ GFI MailEssentials Chống spam trong email

🖼️
 • Phát hành: GFI Software
 • GFI MailEssentials là giải pháp hàng đầu để chống lại spam trước khi các spammer có cơ hội tấn công hệ thống của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 584
Xem thêm Quản lý Email