Gmail Notifier

Link Download Gmail Notifier chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Spiffy 0.3.10

🖼️
 • Phát hành: Spiffy
 • Spiffy là một trình thông báo Gmail dễ sử dụng, nó hỗ trợ lên đến 2 tài khoản và sẽ hiển thị thông báo bất cứ khi nào bạn nhận được một email mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.253

🖼️ Koma-Mail

🖼️
 • Phát hành: Koma-Code
 • Koma mail là một trình mail client portable nhỏ gọn mà bạn có thể "xách theo bên mình". Bạn có thể chép vào USB để có thể duyệt mail ở bất kỳ máy tính nào mà không lo các thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.274

🖼️ Mailbell 2.60 Kiểm tra email trên Server

🖼️
 • Phát hành: EmTec Innovative Software
 • Mailbell có khả năng kiểm tra thư ngay trên Server của nhà cung cấp dịch vụ mail hỗ trợ POP3, IMAP, IMAP-SSL, MAPI, Hotmail.
 • windows Version: 2.60
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.653

🖼️ Best Mail Server

🖼️
 • Phát hành: Ixis
 • Best Mail Server là một ứng dụng SMTP/POP3 server siêu nhanh. Bạn có thể gửi mail từ bất cứ mail client nào mà nó bị phàn nàn về giao thức SMTP thì hãy sử dụng ứng dụng server này.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.336

🖼️ Auto Mail Sender Standard Edition 10.0 Phần mềm gửi Email tự động

🖼️
 • Phát hành: TriSun Software
 • Auto Mail Sender là phần mềm gửi Email tự động, gửi hàng loạt Email với thời gian và tần suất tùy chỉnh.
 • windows Version: 10.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.631
Xem thêm Quản lý Email