Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Driver đồ họa của Intel 82865G

 • Xếp hạng: (9 Vote )
 • Phát hành: Intel
 • Phiên bản: 14.17
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 5 MB
 • Ngày Update: 07/01/2017
 • Lượt Download: 24.123
 • Tương thích: Windows 2000/XP

Intel 82865G Graphics Controller Xem thêm các thông tin về Intel 82865G Graphics Controller tại đây

Nvidia GeForce 9600 GT Forceware Vista64 174.16 WHQL Nvidia GeForce 9600 GT Forceware Vista64 174.16 WHQL

Nvidia GeForce 9600 GT Forceware Vista64 174.16 WHQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.580

NVIDIA GeForce Experience NVIDIA GeForce Experience 2.1 Cập nhật driver và tối ưu trải nghiệm chơi game

NVIDIA GeForce Experience
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.770

nVidia Detonator 53.81 WHQL nVidia Detonator 53.81 WHQL

nVidia Detonator 53.81 WHQL
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.701

GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84 GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84

GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84
 • Phát hành: Nvidia
 • Hỗ trợ cho các dòng GeForce 6 GPUs Thiết lập và các tùy chỉnh hiển thị HDTV mạnh
 • windows
 • Dung lượng: 10,7 MB
 • Yêu cầu: Windows NT (SP6)
 • Tìm thêm: GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.377

ATI Mobility Radeon 9000/9200/9600/9700 4.1 ATI Mobility Radeon 9000/9200/9600/9700 4.1

ATI Mobility Radeon 9000/9200/9600/9700 4.1
 • Phát hành: ATI
 • Hỗ trợ card đồ họa ATI Mobility Radeon 9000/9200/9600/9700...
 • windows
 • Dung lượng: 19,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 2K / Windows XP
 • Tìm thêm: ATI Mobility Radeon 9000 9200 9600
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.070
Xem thêm Card đồ hoạ