Nvidia nForce Driver for Windows XP 32-bit 15.23 WHQL 2.11.15.0 Driver card đồ họa

Tải về
 • Đánh giá:
  4 ★ 29 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.11.15.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 50,9 MB
 • Lượt xem: 36.879
 • Lượt tải: 35.404
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP
Giới thiệu

Driver card màn hình Nvidia nForce Driver for Windows XP 32-bit 15.23 WHQL, hỗ trợ:

 • nForce 790i Ultra SLI
 • nForce 790i SLI
 • nForce 780i SLI
 • nForce 750i SLI
 • nForce 680i SLI
 • nForce 680a SLI
 • nForce 680i LT SLI
 • nForce 650i SLI
 • nForce 650i Ultra
 • nForce 590 SLI Intel
 • nForce 590 SLI AMD
 • nForce 570 SLI Intel
 • nForce 570 SLI AMD
 • nForce 570 Ultra AMD
 • nForce 560
 • nForce 550
 • nForce 520
 • nForce4 SLI X16 Intel
 • nForce4 SLI X16 AMD
 • nForce4 SLI Intel
 • nForce4 SLI AMD
 • nForce4 SLI XE Intel
 • nForce4 Ultra Intel
 • nForce4 Ultra AMD
 • nForce4 AMD
Tìm thêm: Nvidia nForce Driver
0 Bình luận
Sắp xếp theo