iSkysoft Data Recovery 4.0

Link Download iSkysoft Data Recovery chính:

🖼️ Recover Lost Data 3.1 Phục hồi dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Migo Software
 • Recover Lost Data là phần mềm khôi phục dữ liệu trên đĩa cứng duy nhất. Khôi phục file đã bị xóa và mất từ Windows Recycle Bin, sự lây nhiễm virus, và tắt máy không báo trước, hay một sự cố về phần mềm
 • windows Version: 3.1.2.0
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.190

🖼️ Recovery for BizTalk Khôi phục database của Microsoft BizTalk

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for BizTalk là công cụ hữu ích để hỗ trợ bạn trong quá trình khôi phục lại các database Microsoft BizTalk (.mdf) bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 233

🖼️ Recover It All! 4.1 Khôi phục dữ liệu bị mất

🖼️
 • Phát hành: DTIData
 • Recover It All! là công cụ cho phép bạn phục hồi những dữ liệu bị mất do vô tình format, xóa, virus tấn công. Hơn nữa, công cụ còn có thể khôi phục phân vùng/ boot sector bị xóa hoặc hư hỏng.
 • windows Version: 4.1.6244
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 153

🖼️ Geeksnerds Outlook PST Recovery Khôi phục dữ liệu trong Outlook

🖼️
 • Phát hành: Geeksnerds
 • Microsoft Outlook PST recovery tool là công cụ hữu hiệu được dùng để khôi phục các email từ chương trình Microsoft Outlook.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 648

🖼️ Get Back Windows Data

🖼️
 • Phát hành: Disk Recovery Software
 • Get Back Windows Data là ứng dụng khôi phục dữ liệu windows dành cho người dùng chuyên gia, doanh nghiệp và người dùng thông thường.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 488
Xem thêm Khôi phục dữ liệu