KOPLAYER 1.4.1049

Tải xuống KOPLAYER 1.4.1049

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ GameEx 16.63 Frontend arcade, HTPC, giả lập và MAME mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: Spesoft
 • GameEx là một giao diện DirectX ngoại biên dành cho các game MAME, Zinc, Daphne và tất cả các lệnh dựa trên bộ mô phỏng game, cùng với giải pháp Home Theatre PC (HTPC).
 • windows Version: 16.63
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.016

🖼️ PlayGuy 1.03b Giả lập Game Boy Color chuẩn

🖼️
 • Phát hành: PlayGuy
 • PlayGuy là giả lập cho Game Boy Color, cung cấp trình giả lập nền tảng Full CPU. PlayGuy Emulator hỗ trợ tốt cho đồ họa của Game Boy, mang đến trải nghiệm chơi game đẹp và ổn định.
 • windows Version: 1.03b

🖼️ Speed Gear 7.2 Tăng tốc độ xử lý game

🖼️
 • Phát hành: Softcows
 • Speed Gear là phần mềm chỉnh tốc độ game vô cùng ấn tượng, bạn chỉ cần nhấn phím nóng để tăng tốc độ game, giảm tốc độ game hay điều chỉnh tốc độ để có thể trải nghiệm game thoải mái nhất.
 • windows Version: 7.2
 • Đánh giá: 168
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 197.399

🖼️ RacePadServer 2.1 Giả lập gamepad trên Android để chơi game trên PC

🖼️
 • Phát hành: BitsBlender
 • RacePadServer là ứng dụng biến điện thoại Android của bạn thành một gamepad, giúp chơi game trên máy tính dễ dàng hơn.
 • windows Version: 2.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 420

🖼️ mGBA 0.7 Phần mềm giả lập Game Boy Advance

🖼️
 • Phát hành: Vicki Pfau
 • mGBA 0.7.3 là phần mềm giả lập chạy các trò chơi Game Boy Advance. mGBA được thiết kế nhằm chạy nhanh và chính xác hơn các trình giả lập Game Boy Advance hiện tại, đồng thời, bổ sung những tính năng mà chúng còn thiếu.
 • windows Version: 0.7.3
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.967
Xem thêm Hỗ trợ chơi game