KOPLAYER 1.4.1055

Link Download KOPLAYER chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • gnuboy Giả lập Game Boy, Game Boy Color trên PC

  • gnuboy là chương trình giả lập di động cho Game Boy Color của Nintendo. Đây là giả lập chất lượng cao và nhỏ gọn, hỗ trợ đa nền tảng và đáp ứng được nhu cầu chơi GBC trên máy tính của mọi người!
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Hỗ trợ chơi game