LibreCAD 2.1.3

Link Download LibreCAD chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • Adobe Fuse CC (Preview) Phần mềm tạo hình nhân vật 3D

  • Adobe Fuse CC (Preview) là phần mềm tạo hình nhân vật 3D cho phép các nhà thiết kế đồ họa, thiết kế hình ảnh hoặc bất kì ai làm việc trong ngành đồ họa 3D có thể dựng hình nhân vật 3D sống động và chân thực.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • WizFlow Flowcharter Công cụ vẽ đồ thị

  • WizFlow là một công cụ vẽ các sơ đồ và biểu đồ tương tự. Phần mềm đồ họa này cho phép bạn làm việc với một đối tượng duy nhất hoặc một nhóm đối tượng, vẽ hoặc ký hiệu với nhiều hình dạng.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Đồ họa 3D, 2D