McMIX Pro 2019.03 (.exe)

Tải xuống McMIX Pro 2019.03 (.exe)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • ClassPoint Công cụ tạo quiz tương tác trên PowerPoint

  • Được tích hợp vào PowerPoint, ClassPoint là một công cụ giảng dạy mạnh mẽ, giúp các giáo viên xây dựng các bài tập tương tác trực tiếp với học sinh, sinh viên và cải thiện kết quả học tập của họ.
  • Xếp hạng: 4 16 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Hỗ trợ giáo án