McMIX Pro 2019.03 (.exe)

Tải xuống McMIX Pro 2019.03 (.exe)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
 • Tech4Learning Pixie Phần mềm tạo giáo án điện tử

 • Tech4Learning Pixie là ứng dụng cung cấp nhiều công cụ cho phép tạo giáo trình giảng dạy để bạn và học sinh của mình tham gia vào các hoạt động nhóm nhằm khuyến khích suy nghĩ, giao tiếp, sáng tạo cũng như rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Mimosa Scheduling Software

 • Mimosa là phần mềm lên kế hoạch bài giảng được dùng trong nhiều trường phổ thông và trường đại học.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • eBooksWriter Lite

 • eBooksWriter Lite là một trình ứng dụng về ebook , cho phép người sử dụng tạo hoặc soạn thảo ebook một cách dễ dàng.
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Family Tree Maker 2010 19.0.0.206

 • Family Tree Maker là phần mềm phân tích thiết kế cây gia đình cho các dòng tộc lớn. Phần mềm giúp bạn tạo lập hệ thống gia đình qua nhiều đời từ cổ thời các tổ tiên đến con cháu trong tương lại.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Hỗ trợ giáo án