McMIX Pro 2018.9 (.exe)

Tải xuống McMIX Pro 2018.9 (.exe)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • Solar System 3D Simulator Mô phỏng hệ Mặt trời

  • Solar System 3D Simulator là phần mềm mô phỏng hệ mặt trời. Đây là một phần mềm miễn phí rất hay, vô cùng hữu ích cho các em học sinh lứa tuổi THCS và THPT.
  • Xếp hạng: 4 1.656 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • ClassPoint Công cụ tạo quiz tương tác trên PowerPoint

  • Được tích hợp vào PowerPoint, ClassPoint là một công cụ giảng dạy mạnh mẽ, giúp các giáo viên xây dựng các bài tập tương tác trực tiếp với học sinh, sinh viên và cải thiện kết quả học tập của họ.
  • Xếp hạng: 4 16 Phiếu bầu
🖼️
  • NetOp Vision Pro Ứng dụng quản lý lớp học cho máy tính

  • NetOp Vision Pro là ứng dụng giúp giáo viên thấy được những thứ mà học sinh nhìn thấy trên máy tính để đảm bảo rằng học sinh đang thực hiện đúng việc cần làm. Đây là ứng dụng quản lý lớp học dựa trên công nghệ kỹ thuật số.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hỗ trợ giáo án