McMIX Pro 2022.06A (exe)

Tải xuống McMIX Pro 2022.06A (exe)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống McMIX Pro 2022.06A (exe) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • NetOp Vision Pro Ứng dụng quản lý lớp học cho máy tính

  • NetOp Vision Pro là ứng dụng giúp giáo viên thấy được những thứ mà học sinh nhìn thấy trên máy tính để đảm bảo rằng học sinh đang thực hiện đúng việc cần làm. Đây là ứng dụng quản lý lớp học dựa trên công nghệ kỹ thuật số.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Presentation Assistant

  • Presentation Assistant là công cụ ghi chú tốt nhất cho giảng dạy, thuyết trình, giáo dục, giải thích, và cuộc họp nội bộ tại nơi làm việc hoặc giải thích cho mọi người hiểu trên máy tính của bạn.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Hỗ trợ giáo án