McMIX 2010

Tải xuống McMIX 2010

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
  • Cabasoft QuizMaker Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm

  • Cabasoft QuizMaker là phần mềm biên soạn các bài thi trắc nghiệm với đủ thể loại như: câu hỏi đúng/sai, điền vào ô trống, sắp xếp các câu trả lời theo thứ tự định sẵn, lựa chọn một hoặc nhiều phương án đúng, nối các ý tương ứng…một cách nhanh chống và dễ
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Hỗ trợ giáo án