.NET Framework 4.0

Tải xuống .NET Framework 4.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Microsoft .NET Framework 4.5 chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
  • Temp File Cleaner Xóa file rác trong máy tính

  • Sử dụng máy tính lâu ngày, Windows có thể tích lũy rất nhiều dữ liệu tạm thời. Nó chứa các file tạm của các ứng dụng, cache, cookie … cùng rất nhiều các thông tin quan trọng...
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Advanced Uninstaller FREE 10.1

  • Advanced Uninstaller FREE là một công cụ tiện ích được thiết kế để giúp bạn gỡ bỏ các chương trình một cách nhanh chóng và hoàn toàn với một giao diện đơn giản và trực quan...
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hệ điều hành